Menu
Το καλάθι σας

Όροι Πωλήσεων - Εγγυήσεις


1. Οι πωλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, πέραν των πωλήσεων που πραγματοποιούνται από το φυσικό κατάστημα της εταιρίας με τη φυσική παρουσία του πελάτη, είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή τηλεομοιοτυπία (fax) ή τυποποιημένη επιστολή.

2. Τα προϊόντα πωλούνται σύμφωνα με τις αναρτημένες πληροφορίες.

3. Οι παραγγελίες δεν εκτελούνται εφόσον δεν υπάρξει επιβεβαίωση από τη εταιρία, ενώ εκτελούνται το αργότερο εντός 30 ημερών από την επιβεβαίωση.

4. Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση προϊόντων, που έχει πραγματοποιηθεί από απόσταση (είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή τηλεομοιοτυπία (fax) ή τυποποιημένη επιστολή), εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα, που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, στη συσκευασία στην οποία αυτό παρελήφθη, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών, για την διαπίστωση της οποίας η εταιρία ρητώς επιφυλάσσεται, μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Σε περίπτωση που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της εταιρίας και αυτά παραλήφθηκαν από το φυσικό κατάστημα, δε θεωρείται ότι η πώληση έχει συναφθεί από απόσταση και δε μπορεί να ασκηθεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης γίνεται κατόπιν ξεκάθαρης δήλωσης του πελάτη στην εταιρία, είτε με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρίας, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας, η οποία γίνεται, επίσης, μέσα στην ίδια προθεσμία των 14 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική απομείωση, κάθε τυχόν αποζημίωση της αξίας του εμπορεύματος, μόνο στην περίπτωση και στο βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείριση του προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης των προϊόντων, με τρόπο άλλο πλην εκείνο που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η εταιρία να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η εταιρία σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.). Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται με φθαρμένη συσκευασία, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία 10%, προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία 15%, προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία 30%. Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη και όχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς της εταιρίας, επιστρέφεται με κίνδυνο του πελάτη. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην εταιρία, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την εταιρία με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η εταιρία θα επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα, κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

5. Η εγγύηση κάθε προϊόντος παρέχεται από τον κατασκευαστή αυτού.

6. Εάν τα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι διαθέσιμα στην αναγραφόμενη τιμή, λόγω λανθασμένης αναγραφής τιμής, κατά το χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η εταιρία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια, να μην καταρτίζεται η πώληση. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο πελάτης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Μολονότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και αναγκαία μέτρα, η εταιρία επιφυλάσσεται ρητώς ως προς τυχόν λανθασμένη αναγραφή τιμής από παραδρομή οφειλόμενη σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα, η οποία (τιμή) προδήλως δεν θα μπορούσε να ανταποκρίνεται σε συνήθη ή μέση τιμή διάθεσης του αντίστοιχου προϊόντος από την εταιρία. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο πελάτης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

7. Μετά την πώληση των προϊόντων οι όροι εγγύησης ισχύουν εφόσον οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις πραγματοποιηθούν από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

8. Το αντίτιμο κάθε προϊόντος καταβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών και πάντοτε πριν την αποστολή της παραγγελίας.

9. Τα προϊόντα περιγράφονται με σαφήνεια, όπως και η τιμή αυτών. Κατά την παράδοσή τους τα προϊόντα φέρουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο site της εταιρίας.

10. Τα δικαιώματα των καταναλωτών, που απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης -εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες- το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση -εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα - λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, ισχύουν ως έχουν.

11. Απόρρητο Συναλλαγών. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές, που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες, που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στην εταιρία είναι εμπιστευτικές και η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο, που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα, που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Η εταιρία μας δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς, καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται, μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

12. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.